BTK 71 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor

BTK 71 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 71 Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.
Açılan kadro sayısının 20 katı kadar aday sınava tabi tutulacak. Sınava girecek adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Adayları iki aşamalı sınava (yazılı ve sözlü) tabi tutulacak. Uzman yardımcısı kadrosuna fakültelerin sosyal bilimler, mühendislik ve hukuk bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek. Ayrıca sınava başvurabilmek için 35 yaşını doldurmamış olmak gerektiği belirtilmiş.
Uzman Yardımcısı Kadro Dağılımı

Sınava Katılma Şartları
Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983
ve sonraki tarihlerde doğanlar).
2017 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda yapanlar arasında alanlar itibariyle yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;
Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 360,
Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 360,
Mühendislik alanında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile ilk 700 aday arasına girmiş olmak gerekmektedir.
Adayların başvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.
Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.
Sınava Başvuru ve Başvuru İçin Gereken Belgeler
Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
Adayların;
Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile başvurularını 5 – 17 Ocak 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.
Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.
Sınav Tarihi, Yeri ve Uygulaması
Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 10 – 11 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.
Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.
Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:
Fotoğraflı özgeçmiş,
Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.
Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.
Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü sınavın bitimini takip eden beş gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: Emre Solmaz

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir