Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına Yeni Görevler

/ 11 Temmuz 2018 / 65 views / yorumsuz
Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına Yeni Görevler

Cumhurbaşkanlığı tarafından dün yayımlanan ilk kararnameyle, bütün bakanlıklar da yeni sistem için tamamen yeniden düzenlenmiş oldu. Bu kararnameyle birlikte bakanlıkların hepsinin yetkileri ve görevleriyle birlikte teşkilat içi yapıları da yeniden gözden geçirildi ve Dışişleri, İçişleri Bakanlığı için yepyeni görev tanımları getirildi.
Öncelikle İçişleri Bakanlığı için oluşturulan görev tanımlarına, ‘ülkenin il, ilçelerinin ve iç politikasıyla alakalı özel ve genel durumları değerlendirmek, Cumhurbaşkanı’na bu konuda teklifte bulunmak’ ve de ‘şehir ve ilçelerin genel idareleri hakkında düzenlemeler yapma, yurdun idari bölümlere bölünmesi’ ibareleri eklendi. Çözüm sürecinde yer alan ve büyük rol oynayan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ise tamamen kapatıldı.
Dışişleri Bakanlığı için ise Küresel ve İnsani Konular ile Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlükleri açıldı. Bu müdürlüklerin genel görevleri içinde, ‘Küresel ve bölgesel boyutlu çatışmalara yol açabilecek ve bu riski taşıyan gelişmeleri ve uyumsuzlukları dikkatle takip etmek’ de yer alıyor.

Sanatsal Sürprizler

Yeni kabine sisteminde, Kültür ve Turizm Bakanlı’ğı teşkilatı tamamen yenilendi ve bu yenilikle birlikte, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlükleri’ne yer verilmedi. Yer verilmeyen bu kurumların, bakanlıktaki merkez yönetiminde olan genel müdürlüklerinden herhangi birinin için de yer bulacağı söyleniyor. Devlet Demir Yolları’nın adı değişti ve Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü haline geldi.

İlaç Fiyatları Konusu

Sağlık Bakanlığı’nın isteği üzerine ilaç fiyatları hakkında düzenlemeler, usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Öğretmenlerin emeklilik işleri ise Haziran ve Temmuz ayları içerisinde yapılmaya başlanacak. Bu aylar haricinde emeklilik işlemelerinin yapılabilmesi için, emeklilik isteğinde bulunan personelin il sınırları içerisinde olmak üzere branşında ve sınıfında öğretmen fazlasının olması ve bu işlemin bakanlık tarafından bir sorun teşkil etmemesi, uygun görülmesi gerekiyor olacak.
Yeni sistemde kaldırılan, yer almayan bakanlık müsteşarlarının yerine bakan yardımcıları gelecek. Ayrıca bu bakanlıklar görev alanları uzmanlarının yanında, sayıları 15’i asla geçmemek üzere müşavir de istihdam edebiliyor olacak. Bu yeni düzenlemelerin bakanlıkları nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde görülecek.

Gökhan Ayhan 4 yıllık üniversite mezunudur ve hayatına yazarlık yaparak devam etmektedir. Yazarlık yaparken aynı zamanda başka işlerde de çalışmaktadır.