Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı Yapacağını Duyurdu

/ 13 Mart 2018 / 37 views / yorumsuz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı Yapacağını Duyurdu

Eskişehir’de bulunan Osmangazi Üniversitesi, bünyesine almak istediği 15 adet öğretim üyesi için gerekli şartları listelediği bir ilan yayınladı. Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayınlanan ilanda profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi olarak çeşitli fakültelere toplamda 15 adet olmak üzere alım yapılacağı açıklandı.

İhtiyaç Duyulan Kadrolar

Verilen ilanda eğitim fakültesine 2 adet, fen edebiyat fakültesine 3 adet, mühendislik mimarlık fakültesine 3 adet, tıp fakültesine 5 adet, ziraat fakültesine 1 adet, iktisadi ve idari bilimler fakültesine ise 1 adet öğretim üyesi alınacağına yer verildi.
6 adet profesör, 5 adet doçent ve 4 adet doktor öğretim üyesi için verilen ilanda bölümlere göre sıralanan ana bilim dallarından profesör ihtiyacı olanlar; eğitim bilimleri bölümü eğitim programları ve öğretim anabilim dalı, biyoloji bölümü zooloji anabilim dalı, biyoloji bölümü botanik anabilim dalı, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü telekomünikasyon anabilim dalı, dahili tıp bilimleri bölümü psikiyatri anabilim dalı, toprak bilimi ve bitki besleme bölümü bitki besleme anabilim dalı olarak verildi.
Doçent alımı için listelenen pozisyonların, dahili tıp bilimleri bölümü farmakoloji, halk sağlığı ve nöroloji anabilim dalları, matematik ve fen bilimleri bölümü matematik eğitimi anabilim dalı, işletme bölümü yönetim ve organizasyon anabilim dalı olduğu belirtildi.
Bir diğer personel ihtiyacı olan doktor öğretim üyesi alımı için ise, Türk dili ve edebiyatı bölümü Türk halk edebiyatı anabilim dalı, elektrik elektronik mühendisliği bölümü elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği anabilim dalı, mimarlık bölümü bina bilgisi anabilim dalı, dahili tıp bilimleri bölümü nöroloji anabilim dalı listelendi.

Başvuru Şartları

Üniversite tarafından yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen başvuru yapılması istenen ilanda istenen belgeler aşağıdaki gibi sıralandı:

  1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
  2. Özgeçmiş
  3. 2 adet fotoğraf
  4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
  6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak).
  7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD şeklinde de verilecektir. Profesör kadrosuna başvuracaklar için, biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet’tir),
  8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
  9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Gökhan Ayhan 4 yıllık üniversite mezunudur ve hayatına yazarlık yaparak devam etmektedir. Yazarlık yaparken aynı zamanda başka işlerde de çalışmaktadır.