Feminizm Akımı Nasıl Doğdu?

/ 16 Nisan 2018 / 146 views / yorumsuz
Feminizm Akımı Nasıl Doğdu?

18.yy’da ortaya çıkan ilk feminizm akımı kadınların erkekler karşısında haklarını savunmak amacıyla filozofların ve kadın yazarların etkisiyle oluşmuştur. Bu oluşumun başını çeken isim ise Mary Wolstonecraft’un kendisidir. Kadınların yitirdikleri onurlarını tekrar kazanmak ve insan olduğunu göstermek amacıyla bu yola çıkıldı. İlk felsefe şu idi “Kadın ve erkek arasında cinsel arzulama dışında hiçbir fark kalmayana dek savaş vereceğiz” diyerek oluşuma adım atıldı.
Bu olayların buraya kadar gelmesinin yakın tarihte ki geçmişine bakmak gerekirse, sanayi devrimiyle gelişen endüstri üretimler ile kadın geçmişe göre artık iş hayatında aktif olarak bulunma şansını yakaladı. Erkek egemenliğinin hâkim olduğu 17.yy sonu Avrupası’nda kadınlara çok az haklar verilmekteydi. Bu haklar erkeğe tanınanların yanında neredeyse yok denilecek kadardı. İş hayatına adımını atan ve sendikalarla birlikte seslerini duyurmanın bir yolunu bulan kadınlar, erkeklerin bu egemenliğinin yanlış olduğunu ve eşitliğin gerçekleşmesini savundular. Dönemin filozofları ve kadın yazarlarının yardımlarıyla seslerini duyuran kadınlar “1.Dalga Feminizm” akımını başlatmış oldular.

Her Geçen Yıl Artarak Devam Etti

20.yy’a gelindiğinde ise herkesin konuştuğu konu olan kadınların oy kullanamamaları feminist akımın tarafları tarafından protesto edilmeye başlanıldı. Tam bu sıralarda Amerika’da gerçekleşen ırkçılık tartışmalarıyla daha perçinleşen feminizm akımı cinsel denetim yani doğum kontrolü ve kürtaj özgürlüğü konularının ortaya atılmasına olanak sağladı. Kadınların kendileri hakkında kararlarda özgür olması gerektiğini savunanlar bu konuda haklı da çıktı. Sonunda kadın hakları konusunda doğum kontrolü yasal oldu.

Günümüzde Feminizm Akımı

Çok yakın geçmiş olan 90’lı yıllardan günümüze kadar gelen kadınların sahip oldukları farklılıklar ve bu durumun farkındalık oluşturulması gerektiğini savunan feminist akımın taraftarları tekrar seslerini duyurmak istediler. Kadınların hiçbir zaman prototip şeklinde olmayacağını ve her kadının farklı istek ve arzularının olduğuna vurgu yapıldı. Dil, din, ırk ve farklı cinsel tercihlere bakılmaksızın toplum tarafından kötü görülmemesi gerektiğini savunan akım, tüm kadınların tıpkı erkekler gibi hoş karşılanmasını talep ettiler.

Feminizm Kavramı Ne Değildir?

– Feminizm hiçbir zaman kadınları erkeklerden üstün görmemiştir.
– Feministler sadece farklı cinsel tercihleri olan kadınlardan oluşmamaktadır.
– Feminizm haklarını arayan kadınlardan oluşmaktadır.

Gökhan Ayhan 4 yıllık üniversite mezunudur ve hayatına yazarlık yaparak devam etmektedir. Yazarlık yaparken aynı zamanda başka işlerde de çalışmaktadır.