Hazinede "Tek Hesap" Sistemine Geçiliyor

/ 9 Ağustos 2018 / 115 views / yorumsuz
Hazinede "Tek Hesap" Sistemine Geçiliyor

Hazinede Tek Hesap sistemine geçiliyor. Devlet kurumlarının hesaplarının ayrı olmasının devlete maliyeti yıllık milyarlarca doları buluyordu. Bu sisteme ilk kez eski başbakanlardan Necmettin Erbakan isyan etmiş ve Havuz Sistemi adı ile yeni bir sistemi hayata geçirmişti. Ancak bu sistem bazı çevrelerin işine gelmedi ve Erbakan hükümeti çok uzun ömürlü olamadı. Hükümetin yıkılmasının ardından yeni kurulan hükümetin ilk iş havuz sistemini iptal etmek olmuştu.

Sitemi İlk Olarak Erbakan Uygulamıştı

Peki neydi havuz sistemi? Tüm devlet kurumlarının banka hesaplarının ortak bir hesapta birleştirilmesi ve paraya ihtiyacı olan kurumların bu havuzdan ihtiyacı olan tutarı alması üzerine planlanmıştı havuz sistemi. Peki bu sistemin ülkeye faydası ne ya da tam tersi bu sistem olmadığında ülkeye maliyeti ne oluyor?
Bu sistem bütçesinde fazla para olan kurumların paralarının hesaplarında işlevsiz olarak beklemesi ve hiçbir kazanç sağlamamasının önüne geçtiği gibi, bütçesinde para olmayıp paraya ihtiyaç duyan kurumların da faizle kredi kullanmasının da önüne geçiyor. Bu da kamuda yıllık milyarlarca dolar faiz kaybının önüne geçiyor. Şimdi Necmettin Erbakan’ın havuz sistemine benzer bir sisteme geçiyor kamu kurumları. Sistemin adı “Tek Hazine Kurumlar Hesabı.”
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle bazı fonlar ve bunların döner sermayelerinin mali kaynakları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınacak. “Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu da gösteriyor ki kamuda hazinede “Tek Hesap” sistemine geçiliyor.

Hazinede Tek Hesap Sistemine Geçiliyor

Karar, İşsizlik Sigortası Fonu hariç kamu idarelerinin mali kaynaklarının, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeden, karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen “Tek Hazine Kurumlar Hesabı” kapsamına alınacak kamu idareleriyle hesapların belirlenmesi amacıyla yayımlandı.
Uygulama kapsamında, kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve Türkiye Varlık Fonu ile bunların finansman temini amacıyla kuracakları fon ve şirketler, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma sandıkları yer almayacak.
Karar, genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarla döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, bu kurumların bağlı ortaklıklarını, müessese, işletme ve birlikleri kapsıyor.

Mevcut hesaplar kapatılacak

Kararda, Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamında değerlendirilecek mali kaynaklar da yer aldı. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında açılmış hesapları dışında kalan hesaplarda tutulan mali kaynakları, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, İşsizlik Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu haricindeki fonlar ve bunların döner sermayelerinin kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı

Hazinede Tek Hesap sistemine geçiliyor ve bu sistemin adı Tek Hazine Kurumlar Hesabı.  Kamu idarelerine ait bu kaynaklar bakanlıkça belirlenecek ve ilgili kamu idarelerine bildirilecek takvim doğrultusunda Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınacak.
Kaynakları Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınan kamu idareleri, bakanlıkça belirlenen takvime uyacak şekilde mevcut hesaplarını kapatma ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile ilişkili yeni hesap açma işlemlerini yine bakanlık tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde tamamlayacak. Tek Hazine Kurumlar Hesabı’na alınan kaynaklar Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerinden muaf tutulacak.

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.