İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadrosuna 18 Öğretim Üyesi Alınacak

/ 13 Mart 2018 / 72 views / yorumsuz
İzmir Demokrasi Üniversitesi Kadrosuna 18 Öğretim Üyesi Alınacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat, Hukuk, Mimarlık ve Sağlık Bilimleri fakültelerinde görevlendirmek üzere 18 öğretim üyesi alınacaktır. Söz konusu öğretim görevlileri aşağıda belirtilen fakülte, bölüm ve anabilim dallarında görevlendirilecektir.
Fen-Edebiyat Fakültesi:

 • Tarih Bölümü: 
  • Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
  • Yakınçağ Tarihi Eğitimi Anabilim Dalı
  • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
 • Arkeoloji Bölümü:
  • Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
  • Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi:

 • Özel Hukuk Bölümü:
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
  • Medeni Hukuk Anabilim Dalı
  • Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı
  • Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Mimarlık Fakültesi:

 • Şehir ve Bölge Planlama Bölümü:
  • Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Fakültesi:

 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü:
  • Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı
 • Hemşirelik Bölümü:
  • Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
  • Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
  • İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Spor Bilimleri Bölümü:
  • Spor Bilimleri Anabilim Dalı

BAŞVURU ŞARTLARI:

 1.  Adayların, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen tüm şartlara uygun olmaları;
 2.  Yurtdışında öğrenimini tamamlamış ve diplomasını almış adayların diplomalarının, Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması;
 3.  Adayların, dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, doktor öğretim üyesi kadrosu için 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD ile başvuru yapmaları,
 4.  Halen çalışan ve daha önce kamu hizmetinde bulunan adayların hizmet belgeleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Söz konusu ilana başvurmak isteyen adayların,

 • Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına,
 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlıklarına ilan tarihi olan 11.02.2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru yapacak olan adayların, başvuru öncesinde aşağıda linkte bulunan detaylar doğrultusunda formları doldurmaları gerekmektedir:
http://www.idu.edu.tr/?p=2926

Gökhan Ayhan 4 yıllık üniversite mezunudur ve hayatına yazarlık yaparak devam etmektedir. Yazarlık yaparken aynı zamanda başka işlerde de çalışmaktadır.