PTT 1750 Personel Alımında Süreç Başladı

/ 12 Ocak 2018 / 51 views / yorumsuz
PTT 1750 Personel Alımında Süreç Başladı

PTT AŞ tarafından alınacak olan bin 750 personel alımı için süreç başladı. 2017’de alım sürecinde başarılı olan adaylar, Danıştay’ın kararına takılarak mağdur olmuşlardı. Personel alımında başarılı ola adaylar ne zaman işe başlayacak?
PTT AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin personel ihtiyacının karşılanması adına 2017’de planlanan bin 750 personel alımında adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri devam ederken, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2017/337 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulduğu hatırlatıldı.
“İşe Başlama Süreçleri 8 Ocak’ta Başlıyor”
PTT personel alımlarında adayların mağdur edilmemesi için Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yoğun gayretleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
“Sayın Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda, söz konusu KHK kapsamında 2017/2 personel alımında başarılı olup göreve başlama işlemleri tamamlanan ve güvenlik şartları olumlu olan adayların, işe başlama süreçleri 8 Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilecek.”
PTT 2017/3 Personel Alımına Başvuranların Akıbeti Ne Olacak?
İşlemleri tamamlanan adayların göreve başlayacakları PTT il başmüdürlüklerine müracaatlarının gerektiği belirtilen açıklamada, KHK’nın yayınlanma tarihinden itibaren 2018 ve sonraki tüm alımlarda düzenlenecek yeni mevzuatın geçerli olacağı ve bu mevzuata göre işlem yapılacağı ifade edildi.
PTT 2017/3 personel alımlarına başvuruda bulunan ve başvurusu kabul olunan adaylar sürecin akıbetini merak ediyor. PTT, 2018 yılı ve takip eden yıllarda ihtiyaç duyulması halinde personel alımına devam edeceğinin belirtildiği açıklamada,
“Sürekli gelişen ve büyüyen PTT ailesi olarak 2017/3 personel alımında başvurduğu halde beraber çalışma imkânı bulamadığımız değerli vatandaşlarımızın bundan sonraki personel alımlarına başvurularını bekler, onları PTT ailesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ayrıca ataması gerçekleşecek olan bin 750 personelimize PTT ailesi olarak hoş geldiniz der, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ederiz” denildi.

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI
a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
e ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
f) Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).
g) Yapılacak ”sözlü sınavda” başarılı olmak.
ğ) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
h) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.
PTT Personel Maaşları – 2018
2018 yılında PTT çalışanlarının maaşları 3 bin TL civarında olmakla birlikte vergi dilimi artışı nedeniyle meydana gelen düşüşle beraber 2 bin 500 TL civarına denk geliyor. PTT posta dağıtıcı personel maaşları ise ilk etapta 2 bin 700 TL ile 2 bin 800 arasında iken vergi dilimi artışından 2 bin 400 TL civarına denk geliyor.

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.