Sürücü Kursları ve Sürücü Adayları Dikkat

/ 11 Temmuz 2018 / 22 views / yorumsuz
Sürücü Kursları ve Sürücü Adayları Dikkat

Yeni kanun hükmünde kararnamenin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından birçok alanda köklü değişiklikler yaşandı. Olağanüstü dönemin son kez üç ay süreyle uzatıldığı söz konusu ohal khk’sı nezdinde birtakım değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişikliklerden birisi de sürücü kursları ve sürücü adaylarını ilgilendiren birtakım değişiklikler olma özelliğine sahip. Ancak daha çok sürücü kurslarını ilgilendiren birtakım köklü değişiklikleri öngören bu düzenlemeler çerçevesinde yeni düzenlemeler getirilmiş durumda.

Milli Eğitim Bakanlığının Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğindeki bu değişiklikler şunlar:

O Ceza Kaldırıldı

Sürücü kursunda adayların %55 ve üstünün başarısız olması sonucunda aynı dönem sürücü kursu açılması yasayla cezai müeyyideler gerektiriyordu. İşte bu cezai düzenleme hakkında bir yenilik yapılarak bundan böyle dönem cezası uygulanmayacağına karar verildi. Bu da o dönem başarısız olan adayların yeniden aynı dönem açılacak yeni bir kursta ehliyet almaya hak kazanacakları anlamını taşımaktadır. Bu da her bakımdan dikkat çeken nitelikler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Derslerin Telafisi Zorunlu

Çeşitli nedenlerle o hafta verilemeyen derslerin bir sonraki hafta ya da belli bir aralıkta mutlaka telafi edilmesi de yasayla zorunlu kılınmış durumda. Sürücü adaylarına verilen derslerin ilk adımı olan teorik ders adımlarında sürücülerin herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için uzman eğitmenin katılamadığı dersleri başka bir zamanda telafi etmesi zorunluluğu getirilmiş durumda.

Park Etmede Değişiklik

Yine sürücüleri en çok zorlayan bir alan olan park sorunlarına yönelik olarak da birtakım düzenlemeler getirildi. Nitekim söz konusu bu düzenlemeler arasında gelmesi bakımından değerlendirilecek olunursa park etme sorunlarının da ortadan kaldırılmasına yönelik olarak düzenlemeler ortaya kondu. Söz konusu bu ortada duran düzenlemelere dayanarak sürücülerin park eğitimlerini alırken geri geri park etmenin yanında geri geri L alanına park etme de yapılan bir diğer değişiklik olarak yer aldı.
Bütün bu ortada duran değişiklikler dikkate alınacak olunduğu zaman köklü bir değişiklik yapıldığı açıkça ortada duran özellikler arasında gelmektedir. Elbette bu köklü değişiklikler sonucunda da birtakım yeni düzenlemeler getirildi.

Gökhan Ayhan 4 yıllık üniversite mezunudur ve hayatına yazarlık yaparak devam etmektedir. Yazarlık yaparken aynı zamanda başka işlerde de çalışmaktadır.