Genel


Döviz Kuru

  Yapancı paraların ulusal para cinsinden değeridir. Döviz Kuru sürekli değişkendir...
Ekonomi3 Kasım 2009

Döviz Borsası

  Döviz arz edenlerle döviz talep edenlerin karşılaştıkları standartlaştırılmış piyasalardır...
Ekonomi3 Kasım 2009

Döviz

  Ulusal para dışındaki tüm yabancı paralarla yine yabncı paralar cinsinden değer taşıyan menkul kıymetlerdir...
Ekonomi3 Kasım 2009

Disponibilite

  Her an kullanılmaya hazır likiditesi yüksek parayı ifade eden terimdir...
Ekonomi3 Kasım 2009

Direnç Noktası

  Direnç Noktası destek seviyesinin tam tersidir. Borsada belirli bir süreç içerisindeki yoğun fiyat artışlarının satışlarla durdurulduğu fiyat seviyelerini ifade eder...
Ekonomi3 Kasım 2009

Dış Denge

  Dış denge dışalım ve dışsatımlar sonucunda bir ekonominin bilançosunun açık verip vermemesi durumudur. Döviz kuru, döviz sınırları ve milli gelir değişkenlerine bağlıdır...
Ekonomi3 Kasım 2009

Dış Borçlanma

  Ülkenin kaynaklarına ek sağlamak veya döviz olarak yeni ödeme gücü elde etmek gibi nedenlerle ülke dışındaki yabancı finans kuruluşları yada hükümetlerden geri ödemek üzere..
Ekonomi3 Kasım 2009

Devlet Tahvili

  Ülkemizden Hazine’nin çıkardığı ve vadesi bir yıl veya daha uzun olan borçlanma senetleridir...
Ekonomi3 Kasım 2009