Tüketicilere Bir İyi Bir Kötü Haber

/ 10 Aralık 2017 / 34 views / yorumsuz
Tüketicilere Bir İyi Bir Kötü Haber

Tüketici Kanununda iki kritik değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden ilki; şirketlerin, bankaların tüketiciyi ödemediği bir faturası için doğrudan icraya koyma yolu açılmış oldu.
TBMM Genel Kurulunda geçtiğimiz gün kabul edilen torba kanun teklifiyle Tüketici Kanununda tüketici lehine ve aleyhine olmak üzere iki değişiklik yapıldı. Buna göre tüketici uyuşmazlıklarında parasal-maddi sınır 6 bin liraya yükseltildi.
Bu değişiklik, cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik araç gereçlerin satın almalardaki uyuşmazlıklar için de tüketici hakem heyetlerine başvurulabilsin diye yapıldı. Ancak elektrik, su, telefon faturasını ödeyemeyen tüketici için kurumlara ve bankalara hakem heyetine gitmeden doğrudan ‘icra’ yolu açıldı.
Tüketici Kanununda Yapılan Değişikliğin Nedeni
TBMM Tarafından onaylanan değişikliğin gerekçesi “Günümüzde tüketicilere yeni arz edilen, özellikle teknolojik ve/veya elektronik malların -akıllı telefon, bilgisayar, tablet vesaire gibi- fiyatları yüksek tutarlı olabilmektedir. Bireysel olarak kullanılan söz konusu ürünlerin uyuşmazlığa konu edilmesi hâlinde tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin parasal sınırlar çok düşük kalmaktadır. Tüketici hakem heyetlerinin gerek yirmi iki yıllık tecrübesi gerekse altyapısının güçlendirilmiş olması dikkate alındığında, özellikle bireysel kullanılan ancak yüksek tutarlı mallara ilişkin uyuşmazlıkların, tüketici mahkemelerine gitmeden tüketici hakem heyetlerinin görev alanında çözüme kavuşturulmalarını temin etmek amacıyla parasal sınırların yeniden güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur” olarak belirtildi.

Mahkeme Kararı Olmadan Borçlu Doğrudan İcraya Verilebilecek
Telekom, telefon, elektrik, internet, su şirketleri, belediyeler, bankalar tüketicilerle yaşanan 3 bin 600 liranın altındaki uyuşmazlıklarda daha önce mahkeme kararı olmaksızın, ‘ilamsız icraya’ gidemiyorlardı. Yapılan değişiklikle şirketler ve bankalar, artık 6 bin liranın altındaki alacakları için artık mahkeme kararı olmaksızın faturasını ya da banka borcunu ödemeyen tüketiciyi icraya verebilecek.
Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla TBMM’ye verilen değişiklik önergesinin gerekçesinde “Bu madde ile uygulamadaki önemli bir ihtiyacın karşılanması amaçlanmaktadır. Tüketici hakem heyetleri; tüketici işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, mahkeme öncesi çözüm mercii olarak görev yapmaktadır. Tüketicilerin taraf olduğu uyuşmazlıklarda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulanamayacağı şeklinde değerlendirmelere sebep olmaktadır. Bu durum, ilamsız icra yolunu kapatmakta, hak arama ve eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil etmekte ayrıca tüketici hakem heyetlerinin iş yükünü de gereksiz şekilde arttırmaktadır. Maddede yapılan değişiklik ile icra iş ve işlemlerine ilişkin hususlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın 2004 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanabileceği vurgulanmıştır” ifadeleri yer verildi.
Resmî Gazetede Yayımlanıp Yürürlüğe Girmesi Bekleniyor
TBMM tarafından torba yasa teklifi sonucu Tüketici Kanununda yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmî Gazetede yayımlanması gerekiyor.

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.