Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Bir Önceki Aya Göre Düştü

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Bir Önceki Aya Göre Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017’ye ait Ekonomik Güven Endeksi’ne ilişkin verileri açıkladı. Bu verilere göre Ekonomik Güven Endeksi, 2017 Aralık ayında bir önceki aya göre % 3 nispetinde azaldı. Bir önceki ay 97.9 değerinde olan endeks Aralık ayında 95 seviyelerine düştü. Genel endekste görülen % 3 civarındaki bu düşüş, imalât sanayi (reel sektör), tüketici, inşaat ve hizmet sektörleri güven endekslerinde görülen düşüşler nedeniyle oldu.

En Fazla Düşen Endeks Hizmet Sektörü Güven Endeksi

Beş farklı sektör endeksinin biraraya getrilmesiyle oluşturulan Ekonomik Güven Endeksi’ni negatif yönde en fazla etkileyen sektör % 3.5 düşüş kaydeden hizmet sektörü güven endeksi oldu. Kasım 2017 verilerine göre 99.7 olan hizmet sektörü güven endeksi, Aralık 2017’de 96.2 değerine düştü. Bunu, 82.4’den 81.6’ya düşerek yaklaşık  % 1’lik negatif değişim kaydeden inşaat sektörü güven endeksi izledi.  Düşüş gösteren diğer sektörler ise sırasıyla 109.8’den 109.2’ye düşerek yaklaşık % 0.5’lik bir gerileme kaydeden reel kesim güven endeksi ve 65.2’den 65.1’e düşerek % 0.1’lik bir gerileme kaydeden tüketici güven endeksi oldu.
Bir önceki aya göre yükseliş gösteren tek endeks ise 99.9’dan 100.6’ya yükselerek % 0.7’lik bir pozitif değişim kaydeden perakende ticaret sektörü güven endeksi oldu.
TÜİK’den Ekonomik Güven Endeksi’ne ilişkin olarak yapılan açıklamada, verilen endeks değerlerinin mevsimsel etkilerden arındırıldığı, tüketici güven endeksinde ise mevsimsel etkinin bulunmadığı belirtildi.

Ekonomik Güven Endeksi Nedir?

Ekonomik Güven Endeksi, mevsimsel etkilerden arındırılmış reel sektöre yani imalât sanayine, hizmet sektörüne, perakende ticaret sektörüne ve inşaat sektörüne dair güven göstergeleri ile tüketici güven göstergesinin ağırlıklı ortalamalarından oluşturulan ve ülkedeki ekonomiye olan genel güveni gösteren bir endekstir. Ülkedeki tüketici ve üreticilerin ülke genelindeki ekonomik duruma dair beklenti, değerlendirme ve eğilimlerini ortaya koyan bir özet niteliği taşımaktadır.

Ekonomik Güven Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Ekonomik Güven Endeksi’nin hesaplanmasında imalât (reel kesim), tüketici, perakende ticaret, hizmet ve inşaat sektörleri dahilindeki 20 tane alt endeks kullanılmaktadır. Bu hesaplamada kullanılmakta olan endeksler, her ayın ilk 2 haftası içinde toplanan datalarla oluşturulmaktadır.
Ekonomik Güven Endeksi’nin değerinin 100’den yüksek olması, ülke çapında genel ekonomik durumun iyimser olarak değerlendirildiğine işaret ederken, bu değerin 100’den düşük olması genel ekonomik durumun kötümser olarak algılandığını göstermektedir.

Tüketici Güven Endeksi Nedir?

Ekonomik Güven Endeksi’nin en önemli bileşenlerinden olan Tüketici Güven Endeksi, bireysel kendi maddi durumları ve ülkenin genel ekonomisine dair değerlendirmelerini, geleceğe ilişkin beklentilerini ve harcama – tasarruf eğilimlerini ortaya koymaya çalışan bir endekstir. Bu endeks, TÜİK ve TCMB tarafından bireylerin yaş ve cinsiyetine göre ağırlandırılarak AB kriterleri doğrultusunda hazırlanır.

Benzer İçerikler

Yazar Hakkında: Gökhan Ayhan

Gökhan Ayhan 4 yıllık üniversite mezunudur ve hayatına yazarlık yaparak devam etmektedir. Yazarlık yaparken aynı zamanda başka işlerde de çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir