Yargıtay’dan Özür Dilemeyen Çalışana Kötü Haber Geldi

/ 13 Ocak 2019 / 119 views / yorumsuz
Yargıtay’dan Özür Dilemeyen Çalışana Kötü Haber Geldi

Yargıtay’dan özür dilemeyen çalışana kötü haber geldi. İş yemeğinde müdürüne omuz atan bir çalışanın olayın ardından özür dilememesi nedeni ile işten çıkartıldı. İş sözleşmesinin feshi ardından konu yargıya taşındı. Yerel mahkeme çalışanı işe geri iade etti ancak işveren davayı temyiz ederek konuyu Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay ise işvereni haklı bularak yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay’dan Özür Dilemeyen Çalışana Kötü Haber Geldi

Olay şu şekilde gerçekleşti. Bir işçi çalıştığı iş yerinin yemek organizasyonunda satış müdürüne omuz attı ve bu eylemi nedeni ile kavgaya neden oldu. Mesai arkadaşların müdahale ettiği kavgayı polis ancak ayırabildi. Kavgaya karışan üç çalışandan özür dilemelerini isteyen işveren, satış müdürüne omuz atan işçinin özür dilememesi üzerine bu işçinin iş sözleşmesini feshetti ve işten çıkardı. İş mahkemesine başvuran işçi, satış departmanında güvenlik danışmanı olarak görev yaptığını, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı davranması sebebiyle feshedildiğini öne sürdü.

Çalışan Yanlışlıkla Çarptığını Söyledi

İşveren işçinin iş sözleşmesinin fesih beyânında gerekçe olarak ödül yemeğinde satış direktörüne omuz attığı ve sonrasındaki küfürleşmeleri gösterdi. Bu durumu belirten işçi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, feshe konu ödül yemeğinde gerçekten de ayağa kalktığı sırada yanlışlıkla söz konusu kişiye çarptığını ve sonrasında hemen özür dilediğini ifade etti.

Çalışan Özür Dilemedi

İşveren ise davacının iş sözleşmesinin haklı sebeplerle feshedildiğini beyan etti. Davacıdan diğer iki kişiden yaşanan olayla ilgili özür dilemeleri ve bundan sonra bu ve buna benzer davranışlardan kaçınacaklarına dair söz vermelerinin talep edildiği, bu kişilerin teklife uyduğu, davacının ise bu teklifi kabul etmediği bildirildi.

Mahkeme Çalışanı İşine Geri İade Etti

Yerel mahkeme, davacı işçinin işe iadesine karar verdi. Mahkeme, aynı kavgaya karışan diğer personellerin işten çıkarılmadığını, bu hâliyle davalı işverenin işçilerine âdil bir şekilde davranmayarak davacının iş akdini haksız bir şekilde feshettiğine dikkat çekti. Karara karşı davalı vekili istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi de işçinin işe iadesinin gerektiğine karar verdi.

Konu Yargıtay ‘a Taşındı

Davalı şirket kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi girdi. Dâire, kavgaya karıştığı halde patronundan özür dilemeyen işçinin işe iade edilemeyeceğine hükmetti. Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı:

“Kavgaya karışan ve özür dileyen diğer iki çalışanın özür bu metni kabul ettikleri, iş birliği yaptıkları için kınama cezası verildiği anlaşılmaktadır. Sadece davacının iş akdinin feshedildiği, işverenin diğer işçilere kınama cezası verirken davacıya farklı davranmasının sebebinin davacının özür dilememesi olup, bu hususun işverence objektif şekilde ortaya koyulduğu anlaşıldığından işverenin işçiler açısından keyfi bir şekilde ayrım yapmadığı anlaşılmaktadır.

Yargıtay İşvereni Haklı Buldu

Feshe konu kavga olayı iş yeri dışında gerçekleşmiş olmasına rağmen, iş yemeğinin devamında meydana geldiğinin ve iş yerinde olumsuzluklara yol açan etkilerinin de bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı işverence yapılan feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması hatâlıdır. Mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Emre Solmaz 4 yıllık maliye bölümü mezunudur, Yazarlık hayatına bu işe ilgi duymaya başladıktan sonra atılmaya karar vermiştir.